Ga naar de inhoudsopgave

Hoofdmenu:


disclaimer

disclaimer

Aansprakelijkheid - wet op de privacy - copyright

Wie gebruik maakt van www.overdedyk.nl onderwerpt zich aan de voorwaarden zoals hieronder vermeld. Iedereen wordt geacht kennis te hebben genomen van deze tekst.

Doelstelling

De site www.overdedyk.nl verschaft informatie over tarieven, voorwaarden, administratie, pensionstalling paarden, paardenrusthuis, bemiddeling, foerage en constructie en wil op een eenvoudige en gebruiksvriendelijke manier deze informatie op internet vergemakkelijken.

Copyright & aansprakelijkheid

Alle teksten, beelden, lay-out, scripts en andere elementen op www.overdedyk.nl zijn eigendom. Indien men informatie wenst over te nemen voor éénder welke vorm van publicatie moet men dit bij Over de Dijk aanvragen. Over de Dijk doet al het mogelijke om juiste en volledige informatie op de website www.overdedyk.nl te verschaffen. Toch neemt Over de Dijk geen enkele aansprakelijkheid op zich voor eventuele inhoudelijke of technische fouten op deze website. Mocht men onjuistheden aantreffen of bijkomende informatie willen verschaffen, kan men contact opnemen. Over de Dijk is ook niet verantwoordelijk voor handelingen die door de bezoeker van de website ondernomen worden op basis van de verstrekte informatie op de website. Alle aanwezige verwijzingen (hyperlinks) naar andere websites en bronnen zijn puur informatief. Over de Dijk is niet verantwoordelijk voor de inhoud ervan. De informatie verschaft door derden blijft eigendom van desbetreffende organisaties en rechthebbenden. Slecht of niet functionerende links kunnen niet ten laste worden gelegd van Over de Dijk. De inhoud en de hyperlinks van www.overdedyk.nl kunnen ten allen tijde en zonder voorafgaande verwittiging aangevuld, gewijzigd, of verwijderd worden.

Wet op de privacy

Over de Dijk respecteert uw persoonlijke levenssfeer. De meeste informatie op www.overdedyk.nl kan geraadpleegd worden zonder persoonsgegevens te moeten verstrekken. In sommige rubrieken vragen wij echter wel contactgegevens teneinde je een antwoord te kunnen formuleren op vragen. In dat geval worden de gegevens behandeld in overeenstemming met de bepalingen van de wet van 8 december 1992, en de aanpassing hierop van 11 december 1998, tot bescherming van de persoonlijke levenssfeer. Je hebt de mogelijkheid om eventuele onjuistheden in verband met de persoonlijke gegevens te laten verbeteren. Over de Dijk behoudt zich het recht het privacybeleid te wijzigen mits iedereen hiervan op de hoogte te stellen op de website.


Terug naar de inhoudsopgave | Terug naar het hoofdmenu